Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz www.bhp-szkolenia.eu    
          BHP i P.POŻ.

          - szkolenia wstępne BHP
          - szkolenia okresowe BHP
          - outsourcing
          - analiza i ocena ryzyka zawodowego
          - wypadki przy pracy
          - pierwsza pomoc
          - instrukcje


Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Andrzej Piotr Dolny
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    kom. 694 207 767
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    biuro@bhp-szkolenia.eu
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    ul. Berlinga 4/117
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    85-796 Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    NIP: 554-230-54-54
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Regon: 340243452


Rolnictwo i przemysł spożywczy:
 • Rozp. Min. Roln. i Rozw. Wsi z 24.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U. Nr 99, poz. 896, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 88, poz. 752)

 • Rozp. Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 27.6.1997 r. w sprawie bhp przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego (Dz.U. Nr 76, poz. 479, zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 22, poz. 124)

 • Rozp. Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 12.1.1998 r. w sprawie bhp przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. Nr 12, poz. 51)

 • Rozp. Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 8.5.1997 r. w sprawie bhp przy produkcji olejów roślinnych (Dz.U. Nr 48, poz. 316)

 • Rozp. Min. Roln. i Rozw. Wsi z 28.9.2001 r. w sprawie bhp przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 118, poz. 1268, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2149)

 • Rozp. Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 9.3.1999 r. w sprawie bhp przy produkcji cukru (Dz.U. Nr 25, poz. 225)

 • Rozp. Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 26.10.1998 r. w sprawie bhp przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych (Dz.U. Nr 138, poz. 897)

 • Rozp. Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 10.2.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa (Dz.U. Nr 34, poz. 289)

 • Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 14.11.1952 r. w sprawie bhp w zakładach przetwórstwa rybnego (Dz.U. Nr 47, poz. 317)

 • Rozp. Min. Roln. i Rozw. Wsi z 26.9.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków (Dz.U. Nr 112, poz. 1204)

 • Rozp. Min. Roln. i Rozw. Wsi z 17.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego (Dz.U. Nr 97, poz. 875, sprost Dz.U. Nr 139, poz. 1170)

 • Rozp. Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 12.5.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz.U. Nr 98, poz. 902)

 • Rozp. Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 23.6.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych (Dz.U. Nr 160, poz. 1669)

 • Rozp. Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 10.3.1999 r. w sprawie bhp przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa (Dz.U. Nr 25, poz. 226)

 • Rozp. Min. Roln. i Rozw. Wsi z 23.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego (Dz.U. Nr 285, poz. 2865)

Powrót do aktów prawnych


copyrights © 2009 by www.bhp-szkolenia.eu     designed by firemka.eu