Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz www.bhp-szkolenia.eu    
          BHP i P.POŻ.

          - szkolenia wstępne BHP
          - szkolenia okresowe BHP
          - outsourcing
          - analiza i ocena ryzyka zawodowego
          - wypadki przy pracy
          - pierwsza pomoc
          - instrukcje


Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Andrzej Piotr Dolny
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    kom. 694 207 767
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    biuro@bhp-szkolenia.eu
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    ul. Berlinga 4/117
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    85-796 Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    NIP: 554-230-54-54
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Regon: 340243452


Transport i magazynowanie:
  • Rozp. Ministrów: Pracy i Opieki Społ., Przem. Ciężkiego, Przem. Lekkiego, Górn. i Energetyki, Przem. Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budown. oraz Zdr. z 4.4.1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (Dz.U. Nr 25, poz. 223, sprostowanie Dz.U. Nr 39, poz. 361)

  • Rozp. Min. Handlu Zagranicznego i Gosp. Morskiej z 25.6.1979 r. w sprawie bhp na morskich statkach handlowych (Dz.U. Nr 14, poz. 96)

  • Rozp. Min. Transp. i Gosp. Morskiej z 6.7.1993 r. w sprawie bhp w portach morskich i śródlądowych (Dz.U. Nr 73, poz. 346)

  • Rozp. Min. Gosp. z 10.5.2002 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 603)

  • Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 16.7.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze kolei w zakładach pracy (Dz.U. Nr 38, poz. 167)

  • Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z 14.3.2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 462)

Powrót do aktów prawnych


copyrights © 2009 by www.bhp-szkolenia.eu     designed by firemka.eu