Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz www.bhp-szkolenia.eu    
          BHP i P.POŻ.

          - szkolenia wstępne BHP
          - szkolenia okresowe BHP
          - outsourcing
          - analiza i ocena ryzyka zawodowego
          - wypadki przy pracy
          - pierwsza pomoc
          - instrukcje


Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Andrzej Piotr Dolny
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    kom. 694 207 767
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    biuro@bhp-szkolenia.eu
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    ul. Berlinga 4/117
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    85-796 Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    NIP: 554-230-54-54
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Regon: 340243452


Wykaz aktów prawnych:
   1. Przepisy ogólne
   2. Badania lekarskie
   3. BHP w różnych branżach
   4. Czynniki szkodliwe dla zdrowia
   5. Profilaktyczne posiłki i napoje
   6. Choroby zawodowe
   7. Zatrudnienie
   8. Transport i magazynowanie
   9. Roboty budowlano - montażowe i rozbiórkowe
 10. Promieniowanie
 11. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 12. Inspekcje
 13. Azbest
 14. Budynki i pomieszczenia
 15. Wypadki przy pracy
 16. Kwalifikacje zawodowe i szkolenia
 17. Materiały i substancje niebezpieczne
 18. Służba bhp
 19. Przepisy przeciwpożarowe
 20. Kobiety i pracownicy młodociani
 21. Środki ochrony indywidualnej
 22. Maszyny, urządzenia
 23. Szkoły i placówki publiczne
 24. Rolnictwo i przemysł spożywczy

copyrights © 2009 by www.bhp-szkolenia.eu     designed by firemka.eu