Szkolenie wstępne - 1

TEMAT: Instruktaż ogólny.

Instruktaż ogólny powinien prowadzić:
  • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo
  • pracodawca, który sam wykonuje takie zadania lub
  • pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.
 
Rozporządzeniem MGiP z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.) nałożono na organizatora szkolenia obowiązek zapewnienia programów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk pracy. Obowiązek ten dotyczy oczywiście również szkoleń wstępnych ogólnych.

POBIERZ - szczegółowy opis szkolenia (pdf)