Regulamin

 • 1. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest zgłoszenie się poprzez formularz zgłoszeniowy, z oznaczeniem  nazwy szkolenia i akceptacja regulaminu.
 • 2. Kolejność wpisywania na listę uczestników zależna jest od daty zaksięgowania wpłaty.
 • 3. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby, które otrzymały potwierdzenie dokonania wpłaty oraz potwierdzenie kwalifikacji na szkolenie.
 • 4. Istnieje możliwość rezygnacji ze szkolenia na 14 dni przed szkoleniem, w formie pisemnej mailem. Wówczas zwracamy całość wpłaconej kwoty. Po tym terminie zwrot jest rozpatrywany indywidualnie.
 • 5. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy możliwość odwołania lub przełożenia szkolenia na inny termin, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. Osoby, które wówczas zrezygnują ze szkolenia otrzymają zwrot wpłat.
 • 6. Opłata szkoleniowa nie obejmuje ubezpieczenia.
 • 7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i w niektórych szkoleniach lunch.
 • 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione/  zagubione w trakcie szkolenia.
 • 9. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w trakcie szkolenia przez uczestników jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego szkolenie.
 • 10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone jest szkolenie.
 • 11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ) jest organizator szkolenia.
 • 12. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.
 • 13. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.