Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz www.bhp-szkolenia.eu    
          BHP i P.POŻ.

          - szkolenia wstępne BHP
          - szkolenia okresowe BHP
          - outsourcing
          - analiza i ocena ryzyka zawodowego
          - wypadki przy pracy
          - pierwsza pomoc
          - instrukcje


Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Andrzej Piotr Dolny
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    kom. 694 207 767
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    biuro@bhp-szkolenia.eu
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    ul. Berlinga 4/117
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    85-796 Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    NIP: 554-230-54-54
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Regon: 340243452


W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
 • szkolenia wstępne z zakresu BHP,
 • szkolenia okresowe z zakresu BHP,
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia okresowe dla służby BHP,
 • wdrażaniem metod podnoszenia jakości i warunków pracy,
 • analizę i ocenę ryzyka zawodowego,
 • dokumentacje powypadkowe,
 • prawna ochrona pracy,
 • ergonomia i fizjologia pracy,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy,
 • prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej,
 • odpowiedzi na wykonane wnioski z wystąpień inspektorów pracy,
 • nadzór nad częstotliwością badań ( wstępnych, okresowych),
 • nadzór nad posiadanymi i wymaganymi dodatkowymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi,
 • informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • prowadzenie rejestrów np. rejestr czynników szkodliwych, wypadków przy pracy,
 • kontrolę nad przeprowadzonymi badaniami i pomiarami czynników szkodliwych,
 • kontrolę nad przydziałem odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
 • doradztwo w zakresie wyboru tych środków,
 • kontrolę odpowiedniego stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem,
 • kontrolę wyposażenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych,
 • kontrolę temperatur w pomieszczeniach pracy zgodnie z przepisami bhp,
 • opracowanie i udostępnianie do stałego korzystania instrukcji bhp dotyczących prowadzonych procesów technologicznych,
 • opracowanie w zakładzie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
 • kontrolę norm przy ręcznych pracach transportowych,
 • kontrolę dróg komunikacyjnych pod względem stosowanych środków transportu wewnętrznego oraz przewożonego ładunku,
 • kontrolę stanu technicznego środków transportu,
 • nadzór nad stosowanymi w zakładzie substancjami i preparatami chemicznymi oraz oznakowaniem w sposób umożliwiającym identyfikacje i określenie ich właściwości,
 • kompleksową kontrolę wewnątrz zakładowa bhp ( coroczna ),
 • stały nadzór nad przepisami bhp,
 • uczestnictwo w kontrolach inspektorów pracy,
 • kompleksową obsługę pod względem BHP, P.POŻ, Prawa Pracy,
 • wypełnianie zadań służby Bhp na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 109,poz. 704, zm. Dz. U. Z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 ).
copyrights © 2009 by www.bhp-szkolenia.eu     designed by firemka.eu