Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz www.bhp-szkolenia.eu    
          BHP i P.POŻ.

          - szkolenia wstępne BHP
          - szkolenia okresowe BHP
          - outsourcing
          - analiza i ocena ryzyka zawodowego
          - wypadki przy pracy
          - pierwsza pomoc
          - instrukcje


Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Andrzej Piotr Dolny
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    kom. 694 207 767
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    biuro@bhp-szkolenia.eu
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    ul. Berlinga 4/117
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    85-796 Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    NIP: 554-230-54-54
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Regon: 340243452


Outsourcing BHP i P.POŻ.
(z ang.- długoterminowe zlecenie pełnienia pewnych funkcji ze sfery działalności organizacji przez firmę zewnętrzną, które pozwala swojej organizacji skoncentrować się na podstawowej działalności)

ZALETY TAKIEJ FORMY OBSŁUGI
 • Oszczędności
  Obniżenie całkowitych kosztów obsługi działalności gospodarczej. (nawet do 40%),
 • Skoncentruj się na podstawowej działalności
  Właściciel zajmuje się tylko głównym celem swojej działalności. (przeznaczenie uwolnionych zasobów na inne cele),
 • Poprawa jakości
  Świadczone usługi są na wysokim poziomie. (możliwość objęcia profesjonalną obsługą nawet małych firm kilku- osobowych),
 • Wiedza
  Dostęp do własności intelektualnej i doświadczenia wykwalifikowanej kadry.

Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - BydgoszczPodstawę podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług firm outsourcingowych stanowi precyzyjna i dogłębna analiza funkcjonowania firmy, pozwalająca określić tzw. "core business" - istotę i jądro jej aktywności. Dla każdej firmy - zwłaszcza działającej w warunkach wysokiej konkurencyjności - najważniejsza jest koncentracja na strategii służącej realizowaniu jej podstawowych celów. Jeżeli czynności związane z funkcjami ubocznymi pochłaniają zbyt wiele zasobów ludzkich i finansowych, warto zastanowić się, czy zlecenie ich firmie lub firmom zewnętrznym nie jest przypadkiem wariantem korzystniejszym... ???
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - BydgoszczZasada jest jedna - ważne działania i funkcje o znaczeniu strategicznym muszą pozostać pod bezpośrednią kontrolą firmy. Całą resztę możemy powierzyć organizacjom i przedsiębiorstwom outsourcingowym.
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - BydgoszczW branży BHP popularność outsourcingu stale rośnie. Pracodawcy nie ponoszą już kosztów zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji pracowników służb bhp.

Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - BydgoszczOferujemy Państwu stałą obsługę zakładu pracy w zakresie BHP zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP. ( Rozp. Rady Ministrów z 2.9.1997 r. w sprawie służby bhp (Dz.U. Nr 109, poz. 704, zm. Dz.U. z 2004 r Nr 246, poz. 2468 )
copyrights © 2009 by www.bhp-szkolenia.eu     designed by firemka.eu