Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz www.bhp-szkolenia.eu    
          BHP i P.POŻ.

          - szkolenia wstępne BHP
          - szkolenia okresowe BHP
          - outsourcing
          - analiza i ocena ryzyka zawodowego
          - wypadki przy pracy
          - pierwsza pomoc
          - instrukcje


Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Andrzej Piotr Dolny
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    kom. 694 207 767
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    biuro@bhp-szkolenia.eu
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    ul. Berlinga 4/117
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    85-796 Bydgoszcz
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    NIP: 554-230-54-54
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - Bydgoszcz    Regon: 340243452


Szkolenia wstępne:

Instruktaż ogólny:
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - BydgoszczInstruktaż ogólny powinien prowadzić:
  • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo
  • pracodawca, który sam wykonuje takie zadania lub
  • pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.

Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - BydgoszczRozporządzeniem MGiP z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.) nałożono na organizatora szkolenia obowiązek zapewnienia programów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk pracy. Obowiązek ten dotyczy oczywiście również szkoleń wstępnych ogólnych.

- do pobrania: szczegółowy opis szkolenia

Instruktaż stanowiskowy:
Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - BydgoszczSzczegółową treść instruktażu stanowiskowego, zarówno odnośnie zagadnień teoretycznych, jak i praktycznej umiejętności wykonywania prac, należy omówić przy prezentowaniu programów szkolenia wstępnego na stanowisku pracy dla konkretnych zawodów i rodzajów prac.

Szkolenia BHP, ochrona pracy, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacje, ergonomia pracy - BydgoszczInstruktaż stanowiskowy powinien zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
  • pracownika zatrudnianego (przenoszonego) na stanowisku robotniczym (nazywanym inaczej - stanowiskiem bezpośrednio produkcyjnym) oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz
  • studenta odbywającego praktykę studencką.
- do pobrania: szczegółowy opis szkolenia


copyrights © 2009 by www.bhp-szkolenia.eu     designed by firemka.eu