Szkolenie wstępne - 2

TEMAT: Instruktaż stanowiskowy.

Szczegółową treść instruktażu stanowiskowego, zarówno odnośnie zagadnień teoretycznych, jak i praktycznej umiejętności wykonywania prac, należy omówić przy prezentowaniu programów szkolenia wstępnego na stanowisku pracy dla konkretnych zawodów i rodzajów prac.
Instruktaż stanowiskowy powinien zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
  • pracownika zatrudnianego (przenoszonego) na stanowisku robotniczym (nazywanym inaczej - stanowiskiem bezpośrednio produkcyjnym) oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz
  • studenta odbywającego praktykę studencką.